Afspraken over het verkeer rondom de school

Om de verkeersveiligheid rondom de school te optimaliseren en de grote drukte bij het halen en brengen van kinderen naar school in goede banen te leiden, hebben we afspraken gemaakt, want afspraken scheppen duidelijkheid.
 

1. Goed voorbeeld doet goed volgen.

Kinderen kopiëren het gedrag van volwassenen. Als u zich aan de (verkeers)regels houdt, zal uw kind uw voorbeeld volgen.
 

2. Kinderen zijn onvoorspelbaar in hun verkeersgedrag.

Kinderen hebben nog niet de kennis en vaardigheden die in het verkeer nodig zijn en zijn daardoor onvoorspelbaar. Zie het verkeer daarom door de ogen van uw kind. Kinderen hebben door hun geringere lengte een heel ander beeld dan volwassenen en het inschatten van afstand en snelheid is voor kinderen een heel moeilijke opgave.
 

3. Met de fiets of lopend naar school.

Door de drukte van m.n. het autoverkeer is de situatie voor kinderen onoverzichtelijk, bovendien ervaren zij het verkeer anders dan volwassenen. Om zeker te weten dat uw kind veilig op school komt, brengt u het misschien met de auto, wat leidt tot grotere drukte, meer gevaar, meer ouders die voor de auto kiezen etc. Deze negatieve spiraal willen we doorbreken. Door kinderen zodra zij dit goed kunnen (mee) te laten fietsen/lopen, leren zij bovendien sneller en beter hoe zij zich in het verkeer moeten gedragen dan wanneer zij op de achterbank vervoerd worden.

 

4. De Kiss and Ride zone.

Indien u uw kind alleen afzet, doe dit dan op de Kiss and Ride zone (Schoolstraat). Vandaar kunnen de kinderen zonder over te steken veilig naar school lopen en u hoeft geen parkeerplaats te zoeken. Het is niet toegestaan om op de Kiss and Ride zone te parkeren.
 

5. Parkeren waar dat is toegestaan.

Indien u toch moet parkeren, doe dit dan zodanig dat u het overige verkeer niet hindert en houdt u rekening met de bewoners van de wijk waar u parkeert. Parkeer niet voor in- of uitritten of op de Kiss and Ride zone!! Denkt u ook eens aan de parkeerruimte iets verder van school bij de zijwegen van de Panhuysweg. Een goed alternatief!
 

 
Hoe werkt de 'kiss-and-ride' zone

'Kiss-and-ride'-zones zijn parkeerstroken bedoeld om passagiers van personenauto's af te zetten of op te halen en meteen weer verder te rijden. De 'kiss-and-ride' zone kan alleen goed werken wanneer iedereen zich aan een aantal voorwaarden houdt:

De kinderen moeten aan de kant van de school kunnen uitstappen;

De ouders die de 'kiss-and-ride' strook gebruiken, moeten ook echt direct weer doorrijden;

Voor ouders die even mee naar binnen willen, is (wat verder van de school) parkeerruimte beschikbaar;


 

De automatische voetgangersoversteekplaats

Een aantal jaren geleden lagen in de Schoolstraat - op korte afstand van elkaar - tweevoetgangersoversteekplaatsen (VOP's). Deze situatie leverde regelmatig onveilige verkeerssituaties op. Daarom werden de twee VOP's vervangen door een centrale (automatische) voetgangersoversteekplaats (AVOP). Deze AVOP is aangelegd op de Schoolstraat tussen Panhuisweg en St.Clemensstraat. Door te kiezen voor een AVOP wordt de oversteekplaats van bovenaf aangestraald en neemt de zichtbaarheid van deze verkeersmaatregel toe. De kinderen kunnen hier dan veilig oversteken. We ondersteunen het zoveel mogelijk met de fiets of lopend naar school komen van harte! Het komt regelmatig voor, dat een fietssleuteltje zoek is. Het is daarom heel handig om een label met naam en groep aan het sleuteltje te bevestigen. Bovendien kan het sleuteltje in een bakje op het bureau bij de groepsleerkracht "in bewaring" worden gegeven.De leerlingen van groep 7 doen als afsluiting van de verkeerslessen die zij in de afgelopen jaren hebben ontvangen een verkeersexamen. Het theoretisch verkeersexamen zal medio maart / april plaatsvinden en het praktisch gedeelte in de maand mei. Het examen vindt plaats onder auspiciën van VVN (Veilig Verkeer Nederland). Aan de leerlingen die het examen met goed gevolg afleggen, wordt een diploma uitgereikt.

Gewijzigde verkeerssituatie

Zoals wellicht bekend is voor de Panhuisweg de verkeerssituatie veranderd. Het is niet meer toegestaan (in beide richtingen) om per motorvoertuig de Panhuisweg in te rijden. De ouders die kinderen per auto naar school brengen kunnen gebruik maken van de Kiss and Ride zone of  via de nieuwe eenrichtingsweg naast het gemeenschapshuis "De Langeberg" oprijden en hun voertuig parkeren op het nieuwe aangelegde parkeerterrein. Daarna kunnen ze wegrijden via de Panhuisweg, de Panhuys of Cremersdelweg en zodoende de schoolomgeving verlaten.
Ook zal er een parkeerverbod (gele doorgetrokken streep) gelden voor beide zijden van de  Panhuisweg vanaf het uitrijden van het parkeerterrein tot aan de kruising met de Cremersdelweg.
Vanaf  het oprijden van de weg naast het gemeenschapshuis De Langeberg en om daarna te parkeren en verder deze  parkeerplaats te verlaten geldt eenrichtingsverkeer.

Het bovenstaande is per verkeersbesluit geregeld met de gemeente, VVN en de Politie zodat we kunnen spreken van een verkeersveilige/autoluwe schoolomgeving voor de Basisschool Hulsberg.