Meer- / hoogbegaafde leerlingen 
Mag het ietsje meer zijn? 

Hoogbegaafdheid is geen last - zeker niet op Basisschool Hulsberg! 

  
Wat doe je als je kind meer kan? Ook voor hoog- en meerbegaafde kinderen bieden wij in elke groep een uitdagend programma. 
Een aantal leerkrachten heeft zich gespecialiseerd in hoogbegaafdheid. Deze leerkrachten zijn in het bezit van een Masteropleiding hoogbegaafdheid en ondersteunen de groepsleerkrachten bij het afstemmen van het aanbod op de onderwijsbehoefte van de leerling. 
  
Begaafde leerlingen hebben vaak minder tijd nodig om de reguliere lesstof te doorlopen. In iedere groep wordt daarom aangesloten bij het snellere leervermogen van deze leerlingen en wordt extra tijd gecreëerd door middel van compacting van de leerstof. De extra tijd die hierdoor vrijkomt wordt niet ingevuld met extra werk (meer van hetzelfde) maar met ándere leerstof. Dit noemen wij verrijkingsstof of het werken in aanpak 4. 
Verrijkingsstof is leerstof die tegemoet komt aan de specifieke behoeften van de individuele leerlingen. 
 
Wenst u hierover meer informatie? Neem dan contact met ons op.