Het schoolbestuur

Het bestuur
INNOVO is het bevoegd gezag van de school. Het bestuur van de stichting wordt gevormd door het College van Bestuur. Schooloverstijgende zaken worden uitgevoerd door het Stafbureau, dat gevestigd is in Heerlen.

College van Bestuur:
Dhr. B. Nelissen, voorzitter

Postadres:
Postbus 2602
6401 DC  Heerlen   

Bezoekadres:
Ruys de Beerenbroucklaan 29a
6417 CC  Heerlen   

Tel: 045-5447144
Fax: 045-5447145

E-mail: mail@innovo.nl
Website: www.innovo.nl