Stichting Leergeld Parkstad

www.leergeld.nl/parkstad/

Leergeld Parkstad helpt uw kind

Leergeld zet zich in voor schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 18 jaar uit gezinnen met minimale financiële middelen. Ouders of verzorgers van deze kinderen kunnen bij Leergeld Parkstad terecht als ze bepaalde binnen- of buitenschoolse activiteiten voor hun kinderen niet kunnen betalen. Daarvoor moet hun inkomen beneden 120% van het bijstandsniveau liggen. Bij een aanvraag om hulp wordt het inkomen getoetst.

Wat kunt u aanvragen?

Om kinderen mee te kunnen laten doen met leeftijdsgenootjes kunnen ouders of verzorgers een aanvraag indienen voor activiteiten en/of hulpmiddelen via https://leergeldparkstad.nl/aanvragen/. Er zijn vergoedingen op het gebied van onderwijs, sport, cultuur en welzijn.

Onderwijs is van groot belang voor de ontwikkeling van een kind. U kunt een aanvraag indienen voor bijvoorbeeld een schoolspullenpas. Op deze pas staat een bedrag van € 80 voor kinderen op de basisschool en € 150 voor kinderen in het voorgezet onderwijs, WRTS, Squla en overblijven. Een laptop kan alleen aangevraagd worden voor kinderen in het voorgezet onderwijs;

Via Sport kan een kind leren omgaan met andere kinderen en leren omgaan met winnen en verliezen. We hebben al veel gezinnen kunnen helpen met het betalen van de contributie van een sportclub. Soms kunnen we ook helpen als het gaat om kleding of om spullen die nodig zijn om te sporten;

Ook op het gebied van Cultuur kunt u een aanvraag indienen. Denk daarbij aan muziekles of balletles, maar ook creatieve cursussen zoals schilderen, toneelspelen of pottenbakken kunnen vergoed worden;

In het kader van Welzijn vergoeden wij activiteiten zoals deelname aan scouting, speeltuin-abonnementen, kindervakantiewerk, Mad Science en andere.

Als u een vergoeding aanvraagt voor een activiteit die niet in onze vergoedingsregeling staat, verwijzen wij u door naar een instantie die wel kan helpen.

De vergoedingsregeling

De vergoedingsregeling van Leergeld Parkstad wordt elk jaar opnieuw vastgesteld. Soms worden specifieke vergoedingen in de loop van het jaar aangepast. Maar reeds toegekende vergoedingen worden wel altijd nagekomen. De volledige regeling met activiteiten en middelen die u kunt aanvragen leest u op de website van Leergeld Parkstad https://leergeldparkstad.nl/belangrijke-documenten/

Om elk kind plezier te laten beleven aan zijn of haar favoriete hobby, werken wij samen met:

· Jeugdfonds Sport & Cultuur
· Nationaal Fonds Kinderhulp
· Stichting Jarige Job

Aanvragen voor hulp van deze fondsen doet u ook via Leergeld Parkstad. Dat is wel zo gemakkelijk.