Stichting Leergeld Parkstad

www.leergeld.nl/parkstad/

Alle kinderen mogen meedoen want nu meedoen is straks meetellen!

Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Zo ook een grote groep kinderen in Parkstad. Leergeld Parkstad wil deze kinderen laten meedoen!
Stichting Leergeld Parkstad biedt deze grote groep minderbedeelde kinderen nieuwe kansen om deel te nemen aan schoolse en vrije-tijdsactiviteiten, zoals sport, muziek-, zwemles of deelname aan schoolreisjes. Leergeld biedt hun hiermee een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en hun eigenwaarde vergroten.

Ouders of verzorgers van deze kinderen kunnen een beroep doen op hulp van Leergeld Parkstad indien zij bepaalde binnen- of buitenschoolse activiteiten voor hun kinderen niet kunnen betalen en een aantoonbaar inkomen hebben dat onder 120% van het bijstandsniveau ligt.


https://leergeldparkstad.nl/wp-content/uploads/2022/02/2021.12.14.-vergoedingsregeling-2022-aan-gemeenten-instantie.pdf